วีซ่าทำงานกุ๊ก สำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร

วีซ่าทำงานกุ๊ก สำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร
เอกสารหลักที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมรูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 2 ฉบับ
3. *** สัญญาว่าจ้างภาษาเยอรมันจากนายจ้าง
4. หนังสือทดสอบคุณสมบัติ จากสถาบันเหล่านี้
   4.1 Thai-Swiss Culinary Education Center (ไทย-สวิซ คูลินารี่)
   4.2 Dusit Thani College (วิทยาลัยดุสิตธานี)
   4.3 Suan Dusit International Culinary School (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)
5. ประวัติการทำงานโดยย่อ
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน จากนายจ้างเดิม หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสำเนาทะเบียนการค้าของนายจ้างเดิม
7. หลักฐานแสดงความรู้เบื้องต้นภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษ
8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยประกอบอาชีพกุ๊ก (ใบรับรองการผ่านงาน) มากกว่า 6 ปีขึ้นไป
9. ใบตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลมาตราฐาน แนะนำให้เป็นโรงพยาบาลตำรวจ

***หมายเหตุข้อ 3 หนังสือสัญญาว่าจ้าง

   จะต้องแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรองจากสถานกงศุลไทยในประเทศเยอรมนี สำหรับข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า แต่ท่านต้องนำหนังสือสัญญาว่าจ้างไปติดต่อ ขึ้นทะเบียนแรงงาน กับกรมแรงงานก่อนเดินหลังจากวีซ่าอนุมัติแล้ว

**ขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดกรุณาโทรติดต่อ 084-499-4459 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถเลือกใช้บริการเรา ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวีซ่าผ่าน จะเก็บค่าบริการหลังจากวีซ่าของท่านผ่านเท่านั้นครับ
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ