การเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส

การขอเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรส

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสและเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหลังการสมรส


กรณีจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมัน และท่านที่มีความประสงค์จะใช้นามสกุลของคู่สมรส หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านจะต้องกลับมาแจ้งเปลี่ยนนามสกุลที่ประเทศไทย ตามอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยนำทะเบียนสมรสตัวจริง(ฉบับภาษาเยอรมัน) ท่านต้องนำเอกสารไปให้กระทรวงต่างประเทศรับรองอีกด้วย หลังจากนำเอกสารเข้ารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศแล้ว ท่านถึงจะนำเอกสารชุดนี้ไปแจ้งที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน แจ้งเปลี่ยนบันทึกสถานะครอบครัว(คร.22) และทำบัตรประชาชนใหม่ หลังจากจบขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ท่านถึงสามารถไปแจ้งขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา ทางเราสามารถดำเนินการแทนให้ท่านได้ทั้งหมด รวมถึงจัดส่งเอกสารให้ท่านถึงบ้าน
( กรณีจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมัน )

ทะเบียนสมรสเยอรมันฉบับจริงพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทยนำเข้ารับรองในสถานทูตเยอรมัน
* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

นำเอกสารที่รับรองจากสถานทูตแล้วไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ
* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

นำเอกสารที่ได้รับการรับรอง พร้อมกับทะเบียนบ้านตัวจริงและบัตรประชาชน ไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้าน เพื่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวหลังสมรส (คร.22) และขอแจ้งเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส (ช.5) / เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหลังสมรส แก้ไขที่ทะเบียนบ้านจริงและทำบัตรประชาชนใหม่
** (กระทำการด้วยตัวท่านเอง)
นำทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางมาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่ทำหนังสือเดินทางตามแต่ละจังหวัดที่เปิดบริการ
** (กระทำการด้วยตัวท่านเอง)
เวลาเดินทางกลับประเทศเยอรมันให้ถือหนังสือเดินทาง 2 เล่มคู่กัน (ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่)

ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากทางบริษัทของเรา เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากในการดำเนินการของท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการแทนท่านทั้งหมด ตั้งแต่ เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับมาประเทศไทย แปล รับรองเอกสารในสถานทูต รับรองกระทรวงการต่างประเทศ และท่านสามารถเลือกที่จะเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง หรือให้เราส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุ

เอกสารที่ท่านจะต้องส่งมาให้ทางเราดำเนินการมีดังนี้
• ใบทะเบียนสมรสเยอรมันตัวจริง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
• สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
• ใบมอบอำนาจรับรองสถานทูต
• ใบมอบอำนาจกระทรวง

หมายเหตุ : โปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ และอีเมลล์ของท่านที่ทางเราสามารถจัดส่งได้ให้ชัดเจน
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ