เพื่อเรียนภาษาเยอรมันและเรียนต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อเรียนภาษาเยอรมันและเรียนต่อมหาวิทยาลัย
เอกสารหลักที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมรูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 2 ฉบับ
3. หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย
4. หนังสือตอบรับจากโรงเรียนภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนี
5. หลักฐานการเงินมากกว่า 720 ยูโร/เดือน โดยจะต้องแสดงหลักฐานการเงินขั้นต่ำ 8,640 ยูโร เต็มจำนวนในปีแรก หรือหลักฐานการเงินของบิดา-มารดาที่แสดงให้เห็นว่ามีเงินเพียงพอ เพื่อการศึกษา
6. หลักฐานวุฒิการศึกษาทุกระดับชั้น และใบผ่านการฝึกอบรม ใบรับรองการผ่านงานที่ผ่านมา
7. หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
8. หนังสือแนะนำประวัติส่วนตัว

**ขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดกรุณาโทรติดต่อ 084-499-4459 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถเลือกใช้บริการเรา ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวีซ่าผ่าน จะเก็บค่าบริการหลังจากวีซ่าของท่านผ่านเท่านั้นครับ
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

Map : สาขากรุงเทพ :: Pitak Makanaso