วีซ่าท่องเที่ยว - เยี่ยมเยียน

วีซ่าท่องเที่ยว - เยี่ยมเยียน

วีซ่าท่องเที่ยว - เยี่ยมเยียน

จากประสบการณ์มากกว่า 18 ปีของทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ก่อน เข้ายื่นขอวีซ่า และความสะดวกสบายจากการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบแบบมืออาชีพเริ่มตั้งแต่

- นัดหมายสถานทูตเพื่อยื่นขอวีซ่า
- จัดเตรียมเอกสารก่อนยื่นขอวีซ่า
- จองตั๋วเครื่องบิน
- ประกันสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์
- จัดเตรียมแบบฟอร์มกรอกคำร้องขอวีซ่า
- ถ่ายรูปตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนด
- รับหนังสือเดินทางแทน หลังยื่นวีซ่าตามวันและเวลาที่สถานทูตกำหนด

วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยียนมีความแตกต่างของการจัดเตรียมเอกสารของแต่ละบุคคล เพื่อความสะดวกของท่านที่อยู่ต่างจังหวัด จะได้เข้ามาสถานทูตในวันนัดยื่นวีซ่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาติดต่อโดยตรงที่เรา หรือส่งแฟกซ์ (fax) โดยถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ มาที่เบอร์ 02-6338417
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ติดต่อพวกเรา

เลขที่ 76/1-2 ซอยโปร่งใจ(สาทรซอย1) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel.081-4401577,085-7700887,084-4994459 , Line ID : lowvisa , FB : Pitak Makanaso

Map : สาทร 1 ซอยโปร่งใจ