กรณีเพศเดียวกัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
(วีซ่าแต่งงานเยอรมัน) สำหรับวีซ่าเพื่อเดินทางไปจดสัญญาสมรสยังประเทศเยอรมณี เราสามารถดำเนินการแทนท่านได้ทั้งหมด ตั้งแต่แปล ตรวจสอบเอกสาร รับรองเอกสารในสถานทูต ส่งเอกสารและติดต่อคู่สมรสของท่านที่ประเทศเยอรมัน เพื่อทำใบนัดจดทะเบียนสมรส กรอกแบบฟอร์ม นัดยื่นวีซ่า โดยมีพนักงานของเราพาท่านไปยื่นวีซ่ายังสถานทูต ทุกขั้นตอนจะมีความถูกต้องและแม่นยำ จากประสบการณ์ของเราที่มากกว่า 18 ปี

แปลเอกสาร 800/หน้า คัดทะเบียนกลาง(นางเลิ้ง)ให้ ฟรี! ทะเบียนบ้าน ทะเบียนแต่ง หย่า คัดให้ ฟรี! ทุกอย่าง

โดยค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ท่านจะได้จ่ายตามจริง ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมสถานทูตต่าง ๆ ค่าแปลเอกสาร โดยจะมีใบเสร็จจากสถานทูตมายืนยัน
เราจะเก็บค่าบริการจากท่าน ก็ต่อเมื่อวีซ่าของท่านผ่านแล้ว
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
กรณีเพศเดียวกัน เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบเกิด หรือหนังสือรับรองเกิด
2. หนังสือรับรองโสด ที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่นตามภูมิลำเนา และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันออกเอกสาร
3. ทะเบียนบ้าน
4. ทะเบียนกลาง (นางเลิ้ง) ทางบริษัท มีบริการขอใบทะเบียนกลางให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
6. ใบบันทึกการสมรส (คร. 2) กรณีเคยแต่งงานมาก่อน
7. ใบบันทึกการหย่า (คร. 6) กรณีเคยหย่ามาก่อน
8. ใบสำคัญการหย่า (คร. 7) กรณีเคยแต่ง-หย่ามาก่อน
9. หนังสือมอบอำนาจให้คู่สมรสสัญชาติเยอรมันยื่นขอจดทะเบียนสมรส ที่ประเทศเยอรมนี “Beitrittserklärung” โดยทางบริษัทจะเป็นผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้ให้กับท่าน
10. แบบฟอร์มเพื่อให้ศาลในประเทศเยอรมนีตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการ หย่ากับคู่สมรสเดิมสัญชาติไทย กรณีเคยหย่า “Antrag auf anerkennung einer ausländischen Entshceidung in Ehesachen” โดยทางบริษัทจะเป็นผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้ให้กับท่าน (กรณีเคยแต่ง-หย่ามาก่อน)
11. สำเนาหนังสือเดินทาง (ผ่านการรับรองสถานทูต)
12. สัญญาการใช้ชีวิตคู่ ที่ออกให้โดยทนายความในประเทศเยอรมนี “Notar”

คำแนะนำ
คู่สมรสสัญชาติเยอรมัน ควรติดต่อนายทะเบียนท้องถิ่นในประเทศเยอรมนี
เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแต่งงาน กับบุคคลสัญชาติไทย
เพราะนายทะเบียนอาจจะเรียกเอกสารเพิ่มเติม เช่น
- ใบรับรองเงินเดือน
- ใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ
- ใบสาบานตน “Versicherung an Eides Statt”

สาขากรุงเทพ :: Pitak Makanaso


ตรวจสอบสถานะเอกสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบพัสดุ
อัตราแลกเปลี่ยน
วันและเวลา
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
265
เดือนที่แล้ว
6,735
ปีนี้
63,961
ปีที่แล้ว
82,081
ทั้งหมด
421,131
เข้าสู่ระบบ