วีซ่าทำงานกุ๊ก สำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร

วีซ่าทำงานกุ๊ก สำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร

ผู้แปลภาษาเยอรมันที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมนีให้รับรองคำแปลถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมันและสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

วีซ่าทำงานกุ๊ก สำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร
เอกสารหลักที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมรูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 2 ฉบับ
3. *** สัญญาว่าจ้างภาษาเยอรมันจากนายจ้าง
4. หนังสือทดสอบคุณสมบัติ จากสถาบันเหล่านี้
   4.1 Thai-Swiss Culinary Education Center (ไทย-สวิซ คูลินารี่)
   4.2 Dusit Thani College (วิทยาลัยดุสิตธานี)
   4.3 Suan Dusit International Culinary School (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)
5. ประวัติการทำงานโดยย่อ
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน จากนายจ้างเดิม หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสำเนาทะเบียนการค้าของนายจ้างเดิม
7. หลักฐานแสดงความรู้เบื้องต้นภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษ
8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยประกอบอาชีพกุ๊ก (ใบรับรองการผ่านงาน) มากกว่า 6 ปีขึ้นไป
9. ใบตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลมาตราฐาน แนะนำให้เป็นโรงพยาบาลตำรวจ

***หมายเหตุข้อ 3 หนังสือสัญญาว่าจ้าง

   จะต้องแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรองจากสถานกงศุลไทยในประเทศเยอรมนี สำหรับข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า แต่ท่านต้องนำหนังสือสัญญาว่าจ้างไปติดต่อ ขึ้นทะเบียนแรงงาน กับกรมแรงงานก่อนเดินหลังจากวีซ่าอนุมัติแล้ว

**ขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดกรุณาโทรติดต่อ 084-499-4459 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถเลือกใช้บริการเรา ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวีซ่าผ่าน จะเก็บค่าบริการหลังจากวีซ่าของท่านผ่านเท่านั้นครับ
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Rufen Sie uns an, sprechen Sie mit uns! Wir finden für Ihre Fragen immer die beste Lösung und helfen Ihnen!
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Dolmetscher-Service für standesamtliche Trauung
บริการล่ามจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขตบางรัก
แผนที่
ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะเอกสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันและเวลา
ตรวจสอบพัสดุ
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
200
เดือนนี้
4,839
เดือนที่แล้ว
6,577
ปีนี้
34,176
ปีที่แล้ว
128,475
ทั้งหมด
207,485
อัตราแลกเปลี่ยน