การเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส

การเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส

ผู้แปลภาษาเยอรมันที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมนีให้รับรองคำแปลถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมันและสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

การขอเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรส

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสและเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหลังการสมรส


กรณีจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมัน และท่านที่มีความประสงค์จะใช้นามสกุลของคู่สมรส หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านจะต้องกลับมาแจ้งเปลี่ยนนามสกุลที่ประเทศไทย ตามอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยนำทะเบียนสมรสตัวจริง(ฉบับภาษาเยอรมัน) ท่านต้องนำเอกสารไปให้กระทรวงต่างประเทศรับรองอีกด้วย หลังจากนำเอกสารเข้ารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศแล้ว ท่านถึงจะนำเอกสารชุดนี้ไปแจ้งที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน แจ้งเปลี่ยนบันทึกสถานะครอบครัว(คร.22) และทำบัตรประชาชนใหม่ หลังจากจบขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ท่านถึงสามารถไปแจ้งขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา ทางเราสามารถดำเนินการแทนให้ท่านได้ทั้งหมด รวมถึงจัดส่งเอกสารให้ท่านถึงบ้าน
( กรณีจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมัน )

ทะเบียนสมรสเยอรมันฉบับจริงพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทยนำเข้ารับรองในสถานทูตเยอรมัน
* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

นำเอกสารที่รับรองจากสถานทูตแล้วไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ
* (มอบอำนาจให้เราทำแทนท่านได้)

ใบมอบอำนาจ

นำเอกสารที่ได้รับการรับรอง พร้อมกับทะเบียนบ้านตัวจริงและบัตรประชาชน ไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้าน เพื่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวหลังสมรส (คร.22) และขอแจ้งเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส (ช.5) / เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหลังสมรส แก้ไขที่ทะเบียนบ้านจริงและทำบัตรประชาชนใหม่
** (กระทำการด้วยตัวท่านเอง)
นำทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางมาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่ทำหนังสือเดินทางตามแต่ละจังหวัดที่เปิดบริการ
** (กระทำการด้วยตัวท่านเอง)
เวลาเดินทางกลับประเทศเยอรมันให้ถือหนังสือเดินทาง 2 เล่มคู่กัน (ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่)

ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากทางบริษัทของเรา เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากในการดำเนินการของท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการแทนท่านทั้งหมด ตั้งแต่ เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับมาประเทศไทย แปล รับรองเอกสารในสถานทูต รับรองกระทรวงการต่างประเทศ และท่านสามารถเลือกที่จะเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง หรือให้เราส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุ

เอกสารที่ท่านจะต้องส่งมาให้ทางเราดำเนินการมีดังนี้
• ใบทะเบียนสมรสเยอรมันตัวจริง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
• สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
• ใบมอบอำนาจรับรองสถานทูต
• ใบมอบอำนาจกระทรวง

หมายเหตุ : โปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ และอีเมลล์ของท่านที่ทางเราสามารถจัดส่งได้ให้ชัดเจน
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Rufen Sie uns an, sprechen Sie mit uns! Wir finden für Ihre Fragen immer die beste Lösung und helfen Ihnen!
โทรหาเรา หรือ ติดต่อกับเรา เราค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
Dolmetscher-Service für standesamtliche Trauung
บริการล่ามจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขตบางรัก
แผนที่
ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะเอกสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันและเวลา
ตรวจสอบพัสดุ
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
200
เดือนนี้
4,839
เดือนที่แล้ว
6,577
ปีนี้
34,176
ปีที่แล้ว
128,475
ทั้งหมด
207,485
อัตราแลกเปลี่ยน